Dostarczamy skuteczne rozwiązania w sektorze wodnym

Hydrauliczna zapora windy

  • Hydraulic Elevator Dam

    Hydrauliczna zapora windy

    Zapora hydrauliczna windy, zbadana i opracowana przez BIC, jest innowacyjnym osiągnięciem w nauce i technologii ochrony wody. Jest to zoptymalizowane połączenie hydraulicznego „trójpunktowego mechanizmu wychylania principe” i tradycyjnej śluzy. Wspornik siłowników hydraulicznych z tyłu panelu

    do podnoszenia bramy w celu zablokowania wody lub do opuszczania bramy w przypadku wypływu powodziowego. Ma zastosowanie w różnych warunkach hydrologicznych i geologicznych; jest szeroko stosowany w krajobrazie rzecznym, magazynowaniu wody do nawadniania, zwiększaniu pojemności zbiornika i innych metodach ochrony wodyenergetyka wodna, projekty budowlane związane z ekologiczną cywilizacją i urbanizacją wody. Ta technologiauzyskał szereg patentów wydanych przez Państwowy Urząd ds.Własności Intelektualnej ChRL i znalazł się na liście w 2014 roku w Katalogu promocji i wytycznych dotyczących zaawansowanej ochrony wody.